1993 - 2018

Privat vårdgivare med ersättning från Region Örebro län (Örebro läns landsting)

Om oss

Robert Westberg & Anette Nilsson

Robert Westberg

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin, sedan 1987

Anette Nilsson

Läkarsekreterare

Region Örebro län

Privat vårdgivare med ersättning från Region Örebro län (Örebro läns landsting)