1993 - 2018

Privat vårdgivare med ersättning från Region Örebro län (Örebro läns landsting)

Avgifter

Robert Westberg & Anette Nilsson